หลักในการเทรด โดยใช้ Indicator

โดยหลักในการเทรด จะใช้ Indicator อยู่ 3 ตัว และค่าเงิน Dollar คือ

 • Bollinger Bands
 • Stochastic
 • RSI (Relative Strength Index)
 • Us Dollar เพื่อดูความแข็งอ่อนของค่าเงิน Dollar

กลยุทธที่ใช้สำหรับเทรด ก็คือ เข้า Buy หรือ Sell เมื่อเกิดเงื่อนไข ดังนี้

 1. ดูค่า เงินความแข็งอ่อนของ US Dollar ประกอบการพิจารณา เพราะ ค่าเงิน US Dollar เมื่อมันเกิดค่าแข็งหรืออ่อน มันจะส่งผลกับ สกุลเงินที่มันไปจับคู่ด้วย เช่น
  1. EURUSD คือคู่เงินระหว่าง เงิน Euro จับคู่กับ เงิน Us Dollar
  2. GBPUSD คือคู่เงินระหว่าง เงิน Pound จับคู่กับ เงิน Us Dollar
  3. XAUUSD คือ Gold จับคู่กับเงิน Us Dollar
   จากขอสังเกตนั้น หากดัชนี US Dollar วิ่งขึ้น ทั้ง 3 คู่เงิน จะวิ่งลง
   และในทางกลับกัน หาก Us Dollar วิ่งลง ทั้ง 3 คู่เงิน จะวิ่งขึ้น
 2. เมื่อกราฟวิ่งออกไปนอกกรอบ Bollinger Bands
 3. เกิด Divergence ของ Stochastic หรือ RSI หรือเมื่อเกิด Divergence พร้อมๆ กันทั้ง Stoch และ RSI หรือเกิด Divergence ของ Stoch อย่างเดียว หรือ RSI อย่างเดียว
 4. การ Take Profit หรือการปิดทำกำไร ก็เล็งที่เส้นกลางของ Bollinger Brands

หลักการเปิด Order ก็คือ

 1. สังเกตว่า กราฟวิ่งออกนอกกรอบ Bollinger Bands เรียบแล้ว ไม่ว่าจะใช้ Bollinger Bands ค่า Default คือ 20 หรือ ใช้ Bollinger Bands เปลี่ยนค่ากำหนดเป็น 90
 2. ดูว่า Stochastic เกิด Divergence ใน Time Frame ที่เราเล่นหรือยัง หากเกิดแล้ว ก็เปิด Order ได้ หรือจะใช้ Relative Strength Index ว่ามี Divergence หรือยังประกอบด้วย ก็ได้ เพื่อเป็นการยืนยันอีกชั้น แต่การเกิดเหตุการณ์แบบนี้ นานๆ ทีจะเกิด อาจจะต้องใช้เวลานาน
 3. เมื่อเปิด Order ได้แล้ว ในการกำหนด Take Profit หรือการออกเป้า เบื้องต้นในเล็งที่เส้นกลางของ Bollinger Bands ที่เราใช้งาน

หมายเหตุ

 • กลยุทธนี้ ห้าม Prediction ทิศทาง หรือ Bias ว่ามันจะไปไกล หรือวิ่งเป็นเทรน
 • กลยุทธนี้ เล่น Sideway หรือการกลับตัวในกรอบแคบๆ เท่านั้น มีบ้างที่กลับตัวแล้วกลายเป็นเทรน วิ่งยาวไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *